Instroom nieuwe studenten bij de Hanzehogeschool Groningen fiks gestegen › City of Talent

Instroom nieuwe studenten bij de Hanzehogeschool Groningen fiks gestegen

Instroom nieuwe studenten bij de Hanzehogeschool Groningen fiks gestegen

Instroom nieuwe studenten bij de Hanzehogeschool Groningen fiks gestegen

wo, 5 oktober 2016

Op dit moment staan er circa 28.000 studenten ingeschreven, dat betekent dat het totaal aantal inschrijvingen met 2,8% is gestegen ten opzichte van vorig jaar.

Opvallend is de stijging van de instroom met ruim 100 studenten ofwel 27% bij de deeltijdopleidingen. De toename is vooral zichtbaar bij de sociale opleidingen MWD en SPH en bij de technische opleidingen HBO-ICT en Ad Projectleider Techniek.

Een grotere instroom is ook te zien bij de Pedagogische Academie (+25%) en Built Environment (+27%). Sterke stijgers zijn daarnaast de opleidingen HBO-ICT en Communication & Multimedia Design, voor een deel dankzij de buitenlandse belangstelling. De totale internationale instroom stijgt met 19%. De financieel-economische opleidingen Accountancy en Bedrijfseconomie dalen; de instroom daalt daar met 25% respectievelijk 13%.

De nieuwe masters Healthy Ageing Professional en Talentontwikkeling & Diversiteit zijn succesvol gestart met respectievelijk 70 en 30 studenten, terwijl de instroom bij de masters Advanced Nursing Practice en Physician Assistant is toegenomen met 24 respectievelijk 15 studenten. Ook de masters Sustainable Energy System Management en Renewable Energy vertonen een stijgende lijn met een instroom van 13 en 20 studenten.

Het aantal studenten dat zich voor het eerst bij de Hanzehogeschool Groningen heeft ingeschreven bedraagt 6.999 en is daarmee met 7,3% toegenomen ten opzichte van vorig jaar. De instroom is na een scherpe daling in 2015, die in sterke mate werd veroorzaakt door de invoering van het leenstelsel, nu weer nagenoeg terug op het oude niveau van 2014.