Hanzestudenten ontwikkelen meetapparatuur voor huishoudens zonder gasaansluiting

Hanzestudenten ontwikkelen meetapparatuur voor huishoudens zonder gasaansluiting

Hanzestudenten ontwikkelen meetapparatuur voor huishoudens zonder gasaansluiting

Hanzestudenten ontwikkelen meetapparatuur voor huishoudens zonder gasaansluiting

di, 4 april 2017

Studenten van de minor Smart Energy van de Hanzehogeschool Groningen zijn erin geslaagd een slimme webapplicatie te ontwikkelen om het elektriciteitsverbruik van huishoudens zonder gasaansluiting te meten.

De studenten kregen de vraag om in tien huizen zonder gasaansluiting in de wijk Meerstad een vervangend apparaat te ontwerpen voor de zogenaamde ‘data collection devices’: kleine computers die de slimme meters uitlezen en de data hiervan verwerken. Weken van onderzoek waren het gevolg. Hoe kun je de data van de slimme meters in deze huizen het beste verwerken? Welke software is hiervoor nodig en hoe kun je die software het beste installeren op de nieuwe devices?

De windmolens op de Zernike Campus werden gebruikt om de werking te testen. Uiteindelijk konden de studenten hun apparatuur installeren in de huizen in Meerstad. En dat leidde tot een mooi resultaat: maar liefst negen van de tien huishoudens verzamelde direct data en ruim 99 procent hiervan werd correct opgeslagen.

In aanvulling hierop ontwikkelden de studenten een webapplicatie voor de bewoners zodat zij hun gebruik gemakkelijk kunnen inzien. Inmiddels is alweer een volgende groep studenten aan de slag met de doorontwikkeling van de webapplicatie.