Hanzestudenten kruipen in de huid van ouderen › City of Talent

Hanzestudenten kruipen in de huid van ouderen

Hanzestudenten kruipen in de huid van ouderen

Hanzestudenten kruipen in de huid van ouderen

wo, 18 september 2013

In een samenwerkingsverband tussen de Hanzehogeschool Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) doet docente/promovendus Emma Zijlstra promotieonderzoek naar de gastvrijheid in ziekenhuizen. De vraag die ze stelt is welke invloed gastvrijheid heeft op het ziekenhuisbezoek van patiënten. In het onderzoek wordt verkend hoe de ruimte en de organisatie het beste ingericht kunnen worden en wat daarbij een bepalende invloed heeft op de tevredenheid van de patiënt.
Healthy ageing is een belangrijk maatschappelijk thema en speerpunt van de Hanzehogeschool Groningen en het UMCG. Door middel van verouderingspakken kunnen jongeren ervaren wat de typische fysieke beperkingen van ouderen zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om beperkt zicht, gehoor en mobiliteit.

Door de samenwerking de beide instellingen snijdt het mes in dit onderzoek aan twee kanten. Enerzijds worden mogelijke knelpunten voor ouderen -en overige bezoekers- verkend en daar waar nodig worden de ruimte en dienstverlening aangepast. Op basis hiervan wordt diepgaander onderzoek verricht met echte patiënten. Anderzijds worden de studenten zich bewust hoe ouderen de ruimte ervaren en kunnen ze, als toekomstige beslissers en ontwerpers, actiever nadenken over de ruimte voor ouderen in gebouwen en de daarbij behorende dienstverlening.

In de week van 30 september lopen de studenten van de opleiding Facility Management verschillende routes waarvan verwacht wordt dat bezoekers mogelijk knelpunten ervaren om de weg te vinden naar bijvoorbeeld een polikliniek.

Het onderzoek is een samenwerking tussen het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Kenniscentra NoorderRuimte en CaRES van de Hanzehogeschool Groningen.