Hanzehogeschool tweede in Nederland met UNESCOleerstoel › City of Talent

Hanzehogeschool tweede in Nederland met UNESCO leerstoel

Hanzehogeschool tweede in Nederland met UNESCOleerstoel

Hanzehogeschool tweede in Nederland met UNESCO leerstoel

vr, 9 november 2018

De Hanzehogeschool Groningen heeft een speciale UNESCO leerstoel toegekend gekregen. Een belangrijke erkenning voor het programma waarmee studenten en docenten vaardigheden leren voor in een razendsnel veranderende wereld.

Met de leerstoel is de Hanze onderdeel van het wereldwijde UNESCO-netwerk en dat opent deuren. UNESCO staat voor de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Het leerstoel-programma is opgezet om internationale samenwerking in de wetenschap te bevorderen en is toegekend aan het Futures Litaracy team.

Wereld verandert razendsnel
De Hanze gaat de leerstoel gebruiken om Futures Literacy onderdeel te maken van alle masteropleidingen. Letterlijk betekent dat ‘toekomst geletterdheid’, oftewel studenten leren beter te anticiperen en vorm te geven aan grootschalige verandering. "Het gaat over hoe je de toekomst gebruikt om het heden te innoveren", zegt Loes Damhof, hogeschooldocent Futures Literacy bij de Hanzehogeschool. Daarvoor worden meer docenten in de methodiek opgeleid. Tegelijkertijd wordt nader onderzoek naar de impact gedaan, zodat ook andere landen binnen het UNESCO netwerk daarvan kunnen leren.

Duurzame innovaties
Wie een leerstoel toegekend is, wisselt wereldwijd kennis uit en stimuleert onderzoek en training. Dat leidt weer tot nieuwe kennis en innovatie om overal ter wereld duurzame ontwikkelingen te stimuleren. De Hanzehogeschool kreeg de toekenning omdat ze aangesloten is bij de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, plus de wijze waarop de hogeschool studenten opleidt tot 'change agents' die een bijdrage leveren aan deze doelen kreeg veel waardering.