Hanzehogeschool Groningen krijgt lectoraat energietransitie › City of Talent

Hanzehogeschool Groningen krijgt lectoraat energietransitie

Hanzehogeschool Groningen krijgt lectoraat energietransitie

Hanzehogeschool Groningen krijgt lectoraat energietransitie

do, 15 februari 2018

Aanstaande woensdag 21 februari start de Hanzehogeschool Groningen met een lectoraat Energietransitie. Klaas Jan Noorman en Jan-Jaap Aué worden die dag benoemd als lector.

'Onze maatschappij is verslaafd aan energie. We vinden het vanzelfsprekend dat energie altijd onbeperkt aanwezig is. Willen we onze standaard van leven handhaven, dan moeten we bereid zijn om zaken aan te passen’, schrijft de Hanzehogeschool op de website.

Stappen
En om stappen te maken naar een duurzame energiesamenleving, is technologische en maatschappelijke innovatie nodig. De energievraagstukken raken bijna alle onderdelen van onze maatschappij: techniek, economie, bewustzijn en gedrag van mensen, wet- en regelgeving, ruimtelijke inrichting etc.

Het lectoraat
Dr. Klaas Jan Noorman en Dr. Ir. Jan-jaap Aué richten zich binnen hun lectoraat Energietransitie op de systeemverandering die nodig is om de energietransitie vorm te geven. Noorman gaat zich vooral bezighouden met het proberen energie-neutraal maken van lokale gemeenschappen. Een voorbeeld is Ameland. Aué richt zich binnen het lectoraat op toepassingen van groene, duurzaam geproduceerde waterstof.

Met het lectoraat Energietransitie wil de Hanzehogeschool bijdragen aan de stap naar een duurzame samenleving.