Hanzehogeschool Groningen installeert nieuwe lector Duurzaam HRM › City of Talent

Hanzehogeschool Groningen installeert nieuwe lector Duurzaam HRM

Hanzehogeschool Groningen installeert nieuwe lector Duurzaam HRM

Hanzehogeschool Groningen installeert nieuwe lector Duurzaam HRM

wo, 18 september 2013

Het lectoraat Duurzaam HRM
De wereld van werk is de afgelopen decennia drastisch veranderd, mede door de economische crisis. Zo is de baan voor het leven aan het verdwijnen, worden werkgevers steeds vaker opdrachtgever en werken mensen langer door. Deze diversiteit in arbeidsrelaties raakt de kern van HRM. Het lectoraat Duurzaam HRM  wil een bijdrage leveren aan de vraag hoe de nieuwe wereld van werk eruitziet en betrekt daar actief mensen uit bedrijven en instellingen bij.
Vragen die tot dusver zijn binnengekomen gaan bijvoorbeeld over de gevolgen van het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd, de omgang met toenemende agressie door mensen die namens de overheid optreden en de nieuwe balans tussen werken en zorg. De onderzoeken naar die onderwerpen worden verricht door studenten en docenten in een zogenaamd leeratelier. 

De lector Duurzaam HRM
Leni Beukema was universitair hoofddocent bij het departement Algemeen Sociale Wetenschappen van de Universiteit van Utrecht. Sinds 2005 was zij tevens werkzaam als zelfstandig adviseur/handelingsonderzoeker en trainer in processen van organisatieontwikkeling en op het terrein van arbeidsverhoudingen en nieuwe arbeidsrelaties.

Meer informatie is te vinden op www.hanze.nl/lectorinstallatie.