Hanzehogeschool drie keer positief beoordeeld door Reviewcommissie › City of Talent

Hanzehogeschool drie keer positief beoordeeld door Reviewcommissie

Hanzehogeschool drie keer positief beoordeeld door Reviewcommissie

Hanzehogeschool drie keer positief beoordeeld door Reviewcommissie

do, 27 oktober 2016

De commissie komt op grond van rapportages en gesprekken tot het volgende advies aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:
• het aspect kwaliteit en excellentie wordt beoordeeld als positief (door bijvoorbeeld docenten beter te scholen en de onderwijsintensiteit te verhogen), 
• het aspect studiesucces wordt beoordeeld als positief (door bijvoorbeeld het terugdringen van studieuitval en studieswitchers)
• het aspect maatregelen met betrekking tot onderwijsintensiteit, docentkwaliteit en indirecte kosten wordt beoordeeld als positief.

De minister besluit op basis van deze adviezen of hogescholen en universiteiten hun financiering behouden of gekort worden. Het positieve advies heeft daarmee direct impact op de begroting van de Hanzehogeschool Groningen. Te meer omdat de Reviewcommissie in 2012 het voorstel voor de prestatieafspraken van de Hanzehogeschool Groningen als excellent beoordeelde. Dit betekende dat de hogeschool extra financiële middelen kreeg voor het realiseren van deze afspraken.

De hogeschool koos voor een specialisatie op de terreinen Energie en Healthy Ageing en heeft inmiddels binnen beide speerpunten masteropleidingen. Daarnaast is het praktijkgerichte onderzoek met overheden, het bedrijfsleven en andere partners flink uitgebreid. De nadruk op ondernemerschap binnen de Hanzehogeschool heeft geleid tot een flinke toename in het aantal startups. De Hanzehogeschool Groningen scoorde hiermee zelfs in de top 25 van de wereld. 

Het advies van de Reviewcommissie is te vinden op www.rcho.nl.