Groningen verkozen tot URBACT Good Practice City › City of Talent

Groningen verkozen tot URBACT Good Practice City

Groningen verkozen tot URBACT Good Practice City

Groningen verkozen tot URBACT Good Practice City

wo, 12 juli 2017

Groningen heeft Europese erkenning gekregen voor het welkomstbeleid dat zich richt op internationale studenten en expats. De stad mag vanaf nu het “URBACT Good Practice” label dragen en plaatst zich hiermee voor deelname aan het URBACT City Festival in Tallinn (Estland), komende oktober.

Burgemeester Peter den Oudsten: “Het is geweldig dat de EU onze inspanningen nu ook erkent. Groningen is een jonge, frisse dynamische stad, en wordt steeds internationaler! Dat hier steeds meer jonge, talentvolle wereldburgers verblijven komt de sfeer en de aantrekkelijkheid van de stad ten goede. We willen er samen met de kennisinstellingen voor zorgen dat al deze talenten een fijn verblijf in onze stad kunnen hebben. Als ze dan later elders hun carrière voortzetten, kijken ze met een goed gevoel terug op hun verblijf in Groningen. Zo krijgen we steeds meer ambassadeurs voor onze stad!”

Aanpak internationalisering van Groningen als Europees voorbeeld
Groningen krijgt een steeds internationaler klimaat door het toenemende aantal internationale studenten en expats. Deze talentvolle bevolkingsgroep biedt kansen voor de regionale economie, maar vraagt ook extra aandacht op andere gebieden zoals huisvesting en communicatie. Het welkomstbeleid, zoals dat door Het Akkoord van Groningen is ontwikkeld, ondersteunt internationale Stadjers op het gebied van huisvesting, werkgelegenheid, city life en communicatie. Het doel van het welkomstbeleid is om het internationale vestigingsklimaat te verbeteren en tegelijk het sociale karakter van de lokale universiteitsstad te behouden. Het Akkoord van Groningen is een samenwerkingsverband tussen de Hanzehogeschool Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen, het UMCG, de provincie Groningen en de gemeente Groningen met als doel Groningen als internationale kennisstad te profileren en te versterken.

Persoonlijk, praktisch en bezoekersvriendelijk
Concreet zullen er onder de vlag van City of Talent nieuwe platforms worden ontwikkeld waar de internationale studenten zowel digitaal als persoonlijk worden geholpen bij het vinden van huisvesting, werk, toegang tot culturele voorzieningen en andere praktische informatie. Voorafgaand aan de KEI week in augustus zullen die platforms starten. Daarnaast krijgt het Groninger stationsgebied internationale-bezoekers-vriendelijke markeringen om de route naar het centrum te verduidelijken.

URBACT, het Europese fonds voor integrale stedelijke ontwikkeling, definieert ‘Good Practice’ als een aanpak die bewezen heeft goed te werken en die het verdient om te worden gebruikt als goed voorbeeld of model voor anderen in Europa. Alle geselecteerde ‘Good Practices’ kunnen hier worden bekeken.