Gasunie bouwt eerste 1 MW Power-To-Gas installatie in Nederland › City of Talent

Gasunie bouwt eerste 1 MW Power-To-Gas installatie in Nederland

Gasunie bouwt eerste 1 MW Power-To-Gas installatie in Nederland

Gasunie bouwt eerste 1 MW Power-To-Gas installatie in Nederland

ma, 3 juli 2017

Gasunie gaat duurzame energie omzetten in waterstof met de eerste power-to-power installatie in Nederland met een capaciteit van 1 Megawatt (MW). De installatie komt op het terrein van de gasopslaglocatie nabij Zuidwending en samen met Gasunie-dochters EnergyStock en Gasunie New Energy gaan zo’n vijfduizend zonnepanelen duurzame elektriciteit omzetten in waterstof. Tennet levert duurzame energie vanuit het hoogspanningselektriciteitsnet. Het pilotproject onder de naam HyStock zal in september 2018 gereed zijn.

Waarom waterstof?
Elektriciteit is moeilijk op te slaan in grote hoeveelheden en er zijn nog nauwelijks accu’s die dat tegen redelijke kosten kunnen. “Met waterstof kan dat wel", vertelt directeur van EnergyStock Henk Abbing. “In de vorm van waterstof kun je duurzame energie bewaren. Het is samen met zuurstof het hoofdbestanddeel van water. Met behulp van duurzame stroom kun je ze eenvoudig scheiden.” Dit proces heet electrolyse en de groene waterstof wordt in de toekomst een belangrijke schone brandstof in een duurzame energievoorziening. Waterstof kan worden ingezet voor onder andere vervoer, industrie en elektriciteitslevering.

Eerste project
In Nederland zijn er nog maar weinig initiatieven waarbij groene stroom wordt omgezet in waterstof, maar het aandeel neemt nu toe. Abbing: “Daarom willen we ervaring opdoen met deze technologie en het toekomstige potentieel en de technologische uitdagingen in kaart brengen. Noord-Nederland heeft de ambitie om een waterstofeconomie te worden. We hebben windparken op zee, zonne-energie op land, we zijn via intercontinentale kabels aangesloten op het elektriciteitsnet in Scandinavië en Duitsland. Om het net goed te kunnen blijven balanceren, kan power-to-gas een belangrijke rol spelen.”

Ideale locatie
De locatie bij Zuidwending is ideaal, omdat waterstof hier in de toekomst grootschalig kan worden opgeslagen in speciaal voor gasopslag geschikt gemaakte zoutcavernes. Daarnaast is het aangesloten op het hoogspanningselektriciteitsnet en hoofdgastransportnet en EnergyStock heeft de juiste kennis in huis over opslag. Gasunie New Energy en EnergyStock willen ervoor zorgen dat alle kostbare duurzame energie gebruikt wordt en dat er niets verloren gaat.

De installatie
Op de aarden wallen rondom de installatie komen zonnepanelen te staan. Ook de parkeerplaatsen worden voorzien van een zonnedak. Uiteindelijk wordt één megawatt van het opgewekte vermogen omgezet in waterstof. Om dat mogelijk te maken, worden er drie containers binnen de hekken van de installatie geplaatst. Eén bevat de electrolyse-unit, de tweede de benodigde elektronica en de derde een compressor die de opslagcilinders vult met waterstof. Het mooi is: de opslagcilinders zijn mobiel en kunnen vervoerd worden naar afnemers in de mobiliteit en industrie.

 

* meer dan 10.000 zonnepanelen op een oppervlak van 42.000 m2
* 1 elektrolyser en 1 kleine compressor
* productie van 17 kg waterstof per uur

Energie en Groningen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In Groningen wordt dagelijks hard gewerkt aan de verduurzaming van de samenleving en de vervanging van fossiele brandstoffen door hernieuwbare energie. Veel ontwikkelingen op dit gebied komen direct voort uit de lange traditie op het gebied van energieproductie, -distributie en -transport. Meer nieuws lees je hier