GAS 2.0: Noord-Nederland versnelt de energietransitie › City of Talent

GAS 2.0: Noord-Nederland versnelt de energietransitie

GAS 2.0: Noord-Nederland versnelt de energietransitie

GAS 2.0: Noord-Nederland versnelt de energietransitie

ma, 19 november 2018

De energietransitie, de overgang van fossiele naar duurzame energie, maakt dat er nóg meer vraag naar technisch personeel is. In Noord-Nederland gaat dat ook nog eens versneld door de stop op gaswinning en daarom werken ondernemers, overheid en het onderwijs samen binnen GAS 2.0. Hier een korte uitleg over het project.

De gaswinning stopt in 2030 en daardoor komt de energietransitie in Noord-Nederland in een enorme versnelling terecht. Een eerste praktische slag is dat er meer behoefte is aan technisch personeel. Tel daarbij op dat de markt voor duurzame alternatieven zoals zonne- en windenergie, biogas, groen gas, power to gas en geothermie enorm groeit.

GAS 2.0
Zie daar het project GAS 2.0, een initiatief van de mbo-instellingen Drenthe College (penvoerder), Noorderpoort, Alfa-college, ROC Friese Poort, Friesland College, Terra, Nordwin en New Energy Coalition in samenwerking met 45 regionale bedrijven en de overheid. Je kunt het zien als een vervolg op het Energy College.

3 speerpunten
Met GAS 2.0 wordt er gewerkt in drie speerpunten. Ten eerste vraagt de energietransitie snel om nieuw, technisch personeel en daarom wordt er sterk ingezet om leerlingen en studenten enthousiast te maken voor een opleiding techniek met specialisatie in de energievraagstukken. Daarin werken de roc’s samen. De boodschap: ‘Wil je zekerheid voor een baan? Kies techniek.’
Als tweede punt is onderwijsvernieuwing heel belangrijk, omdat de energietransitie vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden. En als derde pijler wordt een community opgebouwd. Hierin ontwikkelen en delen experts uit het bedrijfsleven, ondernemers, docenten en studenten samen kennis en vaardigheden.

Meer weten over GAS 2.0?

In dit artikel van Techniekpact vertellen Albert Slots van het Drenteh College en Harnold Braam, director business line services van Stork over het project en het belang van doelgericht samenwerken. Lees verder >>