De nieuwe motor van Eemsdelta: groene chemie › City of Talent

De nieuwe motor van Eemsdelta: groene chemie

De nieuwe motor van Eemsdelta: groene chemie

De nieuwe motor van Eemsdelta: groene chemie

di, 20 februari 2018

Het is de nieuwe motor van de Eemsdelta: groene chemie. Vier jaar geleden leek dit nog ‘wensdenken’, inmiddels zijn er in- en rond Delfzijl en de Eemshaven al veelbelovende resultaten geboekt.  De groene chemie wordt gedreven door Chemport Europe, die duidelijke kansen ziet voor de economie van de Eemsdelta, maar ook voor de Zernike Campus Groningen.

‘‘Groene chemie begint nu echt de wind in de zeilen te krijgen. Het is dus zeker geen speeltje van idealisten. Het bedrijfsleven heeft de ontwikkeling omarmd en ziet dat vergroening van de chemie veel op kan leveren voor zichzelf, maar ook voor de economie in de Eemsdelta en ook voor Nederland’, vertelt Barbara Huneman op de website van Eemsdelta. Ze is programma-manager Chemie bij de provincie Groningen en is een van de drijvende krachten achter een van de initiatiefnemers van Chemport Europe.

Wat is Chemport Europe?
Chemport Europa heeft als doel de ontwikkeling van de groene economie te versnellen en de chemische sector in Groningen en Drenthe wereldwijd op de kaart te zetten. Hoe? Door te focussen op bio-based chemie. Oftewel; groene chemie. Het initiatief wordt gesteund door de provincie Groningen, provincie Drenthe, NOM, Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE), Groningen Seaports, Economic Board Groningen, de gemeenten Emmen, Delfzijl en Eemsmond. Ook de Noordelijke kennisinstellingen (RUG, Hanze, Van Hall) en de Zernike Campus Groningen zijn er bij betrokken.

Zernike Campus en regio Emmen
“Wij richten ons als Chemport Europe op het steunen van nieuwe, prille groene technologie in de Eemsdelta, op de Zernike campus in Groningen en de regio rond Emmen. Dat zijn de regio’s waar de reguliere chemische industrie zeer sterk is vertegenwoordigd. We zijn ervan overtuigd dat als je hier het klimaat kweekt waar groene start-ups groot kunnen worden, het ook gaat lukken!”,  vertelt Barbara. Het mooie is dat de producten die de chemische industrie in het Noorden maakt vaak aan het begin van een keten staan. Als die basisproducten duurzaam zijn, gaan bedrijven verderop in de keten ook groener en duurzamer werken. “Het mooie is ook dat we hier klein en flexibel genoeg zijn om iets te starten, en groot genoeg om ook impact te hebben”,  aldus Barbara Huneman. 

Proeffabrieken
Chemie Park Delfzijl heeft al een ware proeffabriek van het bedrijf Avantium, een pionier op het gebied van duurzame chemie. “We zijn er ontzéttend trots op dat de nieuwe proeffabriek in Delfzijl wordt gebouwd. Er werken straks 25 mensen. Als het allemaal goed gaat en er komt een grote fabriek, dan werken er straks honderd tot honderdvijftig mensen’, vertelt Barbara. Ook op de Zernikecampus in Groningen komt een pilotfabriek voor de productie van BioBTX. Dit Groningse groene technologiebedrijf werd geboren uit de RUG en KNN, dat samen met partners uit Emmen producten ontwikkelt. In de demo-fabriek wordt straks bio-based plastic geproduceerd.

“En we staan nog maar aan het begin van vergroening ! Over vijf jaar hopen we écht veel bereikt te hebben. Mogelijk is er dan ook een groot windpark bijgekomen, zodat we nog meer duurzame elektriciteit kunnen inzetten voor de chemie.”

Meer weten? Lees verder >>