Openingsceremonie Rijksuniversiteit nieuw studiejaar › City of Talent

Openingsceremonie Rijksuniversiteit nieuw studiejaar

do, 25 augustus 2016

Studenten en medewerkers worden van harte uitgenodigd deze (jaarlijkse) ceremonie bij te wonen. De enige voorwaarde is (tijdige) aanmelding via het online registratieformulier.

Niet in de gelegenheid de ceremonie bij te wonen? Kijk live mee! (vanaf 16.00 uur)

Programma (NB voertaal Engels!)
Hoogleraren worden om 15.30 uur in de Senaatskamer verwacht.
Het cortège vertrekt om 15.40 uur.

De ceremonie start om 16.00 u precies. U dient tijdig aanwezig te zijn. De deuren van de kerk worden om 15.58 uur gesloten en laatkomers kunnen daarna niet meer worden toegelaten.

16.00 – 17.45 uur

 • Openingsrede door prof. dr. Elmer Sterken, Rector Magnificus
 • Redes door prof. dr. Lodi Nauta en prof. dr. Bart van Wees, Spinoza Prijs winnaars 2016
 • Uitreiking van:
  • Mallinckrodt Prijs
  • Nicolaas Mulerius Stipendium
  • Sustainable Society Impact Award
 • Muzikaal intermezzo
 • Uitreiking van de Ubbo Emmius Penning voor maatschappelijke verdiensten aan de heer Max van den Berg
 • Uitreiking van de prijs Alumnus van het Jaar aan de heer Luuk van Middelaar
 • Muzikaal intermezzo
 • Voordracht door de RUG-huisdichter 2016 – 2017
 • Rede door prof. dr. Mario Panizza, Rector Roma Tre Universiteit
 • Sluiting

17.45 – 19.00 uur

 • Receptie in het koor van de Martinikerk, waarbij prof. dr. Elmer Sterken een toast zal uitbrengen.

Meld je hier aan voor de ceremonie >>

Bron: Rijksuniversiteit Groningen