Challenge Slimme en Gezonde stad › City of Talent

Challenge Slimme en Gezonde stad

vr, 27 mei 2016

De Challenge

De Challenge start op 30 mei en eindigt op vrijdag 3 juni met een presentatie van de resultaten op het congres Building the Future of Health. Op de eerste dag krijgen de deelnemers zo veel mogelijk informatie over de opgave. Ze bezoeken de locaties, spreken sleutelfiguren en krijgen de kans alle informatie op te vragen die nodig is. Daarna gaan ze aan de slag. Ieder team bestaat uit maximaal vijf personen en staat onder leiding van een ervaren mentor. De teams zijn divers van samenstelling. Daarnaast zorgt de organisatie voor een aantal experts. Halverwege de week vindt een tussen presentatie plaats van de eerste ideeën. Ook dat gebeurt tijdens het congres. Een aantal belangrijke keynote-sprekers zullen dan reageren op de tussenstand.

In de week voor het congres organiseert het ministerie van Infrastructuur en Milieu samen met Platform GRAS (de congresorganisatoren) een Challenge voor young professionals. Daarin gaan drie teams op zoek naar gezonde oplossingen voor de stad van vandaag en morgen aan de hand van drie concrete opgaven. Dit zijn: de herinrichting van de binnenstad, de overkluizing van infrastructuur (denk aan de Zuidelijke Ringweg in Groningen) en de aanpak van stationsgebieden.

Groningen als case-city

Elk team werkt aan een eigen opgave die gekoppeld is aan een concrete locatie in de stad Groningen. De locaties zijn specifiek, maar de opgaven generiek. Dat betekent dat ze voor meer steden relevant zijn.  Groningen wordt hiermee als casestudy gebruikt. Bij alle opgaven spelen de thema’s schone lucht, groen, geluid en gedragsbeïnvloeding een centrale rol. Uiteindelijk draait het allemaal om te komen tot praktische, innovatieve en uitdagende ideeën die de ambitie van Slimme en Gezonde Stad verder kunnen brengen.

Meld je hier aan