App geeft realtime inzicht in duurzame energieproductie van heel Nederland › City of Talent

App geeft realtime inzicht in duurzame energieproductie van heel Nederland

App geeft realtime inzicht in duurzame energieproductie van heel Nederland

App geeft realtime inzicht in duurzame energieproductie van heel Nederland

ma, 7 november 2016

De Energieopwek.nl app is de eerste informatiebron die realtime inzicht geeft in de duurzame energieproductie per provincie in Nederland. Via de app kun je de energiebronnen wind, zon en biogas apart bekijken. Deze webapplicatie is mede ontwikkeld door de Geodienst van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanze Hogeschool.

De webapplicatie is te openen op www.energieopwek.nl en geeft op elk moment van de dag inzicht in onze duurzame energieproductie. Maar je kunt ook terugkijken in de tijd. De energieproductie is gescheiden voor wind, zon en biogas. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt dat de energieproductie per bron erg dynamisch is. Zo komt de energieproductie van zon pas op gang als het licht is, terwijl de energieproductie uit biogas juist heel constant is. Dit soort informatie is erg belangrijk om in de toekomst naar een CO2-neutrale samenleving te gaan. Voorheen was het lastig de duurzame energieproductie in kaart te brengen, maar de energieopwek.nl app helpt hierbij. De app is flexibel en kan worden uitgebreid met andere energiebronnen zoals biomassa, geothermie en waterkracht.

De partijen TenneT, Netbeheer Nederland, Gasunie New Energy en Entrance hebben de app vorige week aangeboden aan de voorzitter van de Borgingscommissie Energieakkoord, Ed Nijpels. Hij reageerde enthousiast: “ Energieopwek.nl kan een belangrijke rol vervullen bij het monitoren van de afspraken die we in het Energieakkoord hebben gemaakt. Ik hoop dat we de content die we laten zien verder kunnen uitbreiden, zodat we het brede palet van energieproductie inzichtelijk kunnen maken.”