Biobased economy in Groningen | Innovatie | City of Talent

Biobased economy

Reststromen uit de productie van voedingsmiddelen, op basis van bijvoorbeeld aardappelen en suikerbieten, zijn in Groningen ruim voor handen. Deze reststromen kunnen gebruikt worden als grondstof voor innovatieve, duurzame chemicaliën, energie en andere producten in een biobased economy.
De combinatie van een sterke agrifoodsector met een stevige chemie- en energiesector, maakt Groningen dé aangewezen regio om een voortrekkersrol te vervullen in de transitie naar een wereldwijde duurzame economie. Inmiddels heeft Europese Unie de regio Noord-Nederland dan ook aangewezen als een van de zes voorbeeldregio’s voor de biobased economy.

In Chemport Europe werken de noordelijke ‘chemieclusters’ samen met kennisinstellingen als de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen. Ook op het gebied van bio-energie is Groningen toonaangevend. Door grote productielocaties van Suikerunie en Attero is Groningen de groen gas hoofdstad van ons land. En in Delfzijl staat bovendien de grootste bio-energiecentrale van Nederland.

In Groningen wordt langs verschillende sporen gewerkt aan de biobased economy. Het eerste spoor betreft het gericht zoeken naar (nieuwe) toepassingen voor bestaande reststromen. Oftewel, hoe zorgen we dat 'afval' zoveel mogelijk elders wordt ingezet als grondstof? Het tweede spoor is net omgekeerd: kunnen we biologische alternatieven ontwikkelen voor traditionele, fossiele grondstoffen? Groningen is ambitieus in het beantwoorden van deze vragen. Immers, elke nieuwe oplossing brengt de duurzame samenleving weer een stap dichterbij.

Chemport Europe
Chemport Europe
Chemport Europe
Icoon Biobased economy

Portretten van talent

De campagne City of Talent heeft als doel de innovatieve kracht van Groningen als dé kennis- en innovatiestad van Noord-Nederland breder bekend te maken. Om dit doel  breder te trekken maken we portretten van talenten van Groningen op wetenschappelijk en economisch vlak.

Gert-Jan Euverink

Quotes

Joost de Boer

Videomateriaal

Venema

Venema

JW Wildeman

JW Wildeman