New Energy Coalition › City of Talent

New Energy Coalition

New Energy Coalition is erop gericht de energiesector in Drenthe, Fryslân, Groningen en Noord-Holland Noord uit te bouwen. Dit door nauwe publiek-private samenwerking om de juiste randvoorwaarden te creëren en nieuwe (kennis)projecten te versnellen.

Missie

Onze missie is om op nationaal en internationaal niveau een wezenlijke bijdrage te leveren aan de energietransitie. De bijdragen die wij leveren aan de energietransitie (lees: systeemtransformatie), zijn gebaseerd op doorbraken die noodzakelijk zijn om nieuwe wegen in te slaan. Immers, als alles bij het oude blijft, verandert er niets.

Visie

Energietransitie is meer dan het ontwikkelen van nieuwe vormen van energieproductie. Onze visie is dat de energietransitie een systeemtransformatie is naar een duurzaam systeem van opwekking, opslag, distributie en toepassing van energie.

Doel

Wij zijn New Energy Coalition: een nieuwe organisatie die in 2017 is opgericht om de wereld duurzamer en mooier te maken. We willen een wezenlijke bijdrage leveren aan de energietransitie, zowel op nationaal als op internationaal niveau. Het verbinden van kennis en netwerken zijn hiervoor noodzakelijke randvoorwaarden.