Hanzehogeschool Groningen | Dé hbo-instelling van het Noorden!

Hanzehogeschool Groningen

De Hanzehogeschool Groningen ontwikkelt zich, met ruim 30 lectoraten en 6 kenniscentra, tot een kennisinstelling voor toegepast onderzoek.

Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en non-profit instellingen. Het onderwijsaanbod van Hanzehogeschool Groningen omvat: ruim 70 bacheloropleidingen, 7 programma's voor Associate degrees, 16 masteropleidingen, Nederlands-, Duits- en Engelstalige opleidingen en jaarlijks maken zo'n 1.500 cursisten uit het bedrijfsleven gebruik van het contractonderwijs bij Hanzehogeschool Groningen Professionals en Bedrijven, de zakelijke dienstverlener van de hogeschool. Studenten en medewerkers zijn partners in een kennisgemeenschap en leveren elk hun eigen bijdrage aan het gezamenlijke doel: uitstekende professionals op het hoogste niveau aan de maatschappij leveren.