Akkoord van Groningen

Het Akkoord van Groningen

Het Akkoord van Groningen is een samenwerkingsverband tussen de Hanze Hogeschool, Rijksuniversiteit, het UMCG en de gemeente Groningen met als doel Groningen te profileren als kennisknooppunt. Sinds 2007 voeren zij de campagne City of Talent. Deze wordt uitgevoerd door Marketing Groningen.

Hanze Hogeschool Groningen
De Hanzehogeschool leidt hoogwaardig jong professionals op binnen vele verschillende sectoren. Het is een plek waar professioneel hoger onderwijs en praktijkgericht onderzoek centraal staan. De Hanzehogeschool werkt constant aan nieuwe oplossingen en innovaties voor de beroepspraktijk en de maatschappij en ontwikkelt in samenwerking met verschillende bedrijven kennis met als speerpunten Energie, Healthy Ageing en Ondernemerschap.

Rijksuniversiteit Groningen
De Rijksuniversiteit Groningen hoort bij de Europese top als het gaat om wetenschappelijk onderzoek. De RUG richt zich op drie thema’s, namelijk: Energy, Healthy Ageing en Sustainable Society. Onderzoek staat altijd in het kader van de toekomst, waarbij de uitdagingen en mogelijkheden van een duurzame samenleving op het gebied van gezondheid, milieu, technologische ontwikkelingen en energie doorlopend onderzocht worden.

Universitair Medisch Centrum Groningen
Zorg, onderwijs en onderzoek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden bij het UMCG. Het UMCG werkt met kennisinstellingen in binnen- en buitenland, regionale overheden en bedrijven aan kennisontwikkeling en het vertalen van die kennis naar concrete producten en diensten voor de patiënt, consument en zorgprofessionals. Bij wetenschappelijk onderzoek staat gezond en actief oud worden centraal; het UMCG onderzoekt hoe de extra levensjaren in goede gezondheid doorgebracht kunnen worden.

Gemeente Groningen
De Gemeente Groningen werkt er iedere dag aan om Groningen als leef- en werkgebied en als toeristische trekpleister nog mooier te maken. De gemeente faciliteert ondernemerschap als geen ander en ziet de toegevoegde waarde van technologische innovatie. Daarbij ziet de gemeente hoe belangrijk duurzaamheid is voor zowel de samenleving als de inwoner en hoe dit kan bijdragen aan een betere toekomst.

Marketing Groningen
Marketing Groningen heeft als belangrijkste taak om pro-actief het toeristische profiel van Groningen uit te bouwen en te communiceren. Het doel van de organisatie is om meer bezoek naar Groningen te genereren: bezoekers die ook nog eens vaker komen en meer geld besteden in stad en provincie. Hierbij wordt een van de bekendste slogans van Nederland gebruikt:
'Er gaat niets boven Groningen'. Een integrale marktbenadering staat centraal in de visie van Marketing Groningen. Het merk Groningen dat gericht is op de toerist, is niet los te zien van het Groningen dat zich richt op potentiële studenten, werkgevers of nieuwe bewoners. De campagne 'City of Talent' richt zich met name op de domeinen wonen en werken.
VVV Groningen en Uit Groningen zijn onderdeel van Marketing Groningen.

Visie

Kennis en innovatie worden in de economische ontwikkeling van stedelijke milieus steeds belangrijker. Groningen heeft daarom met de grote concentratie van kennisinstellingen in de stad goud in handen. Door de sterke kennispositie bestaat er een groot innovatiepotentieel waar het gehele noorden van meeprofiteert.

Unieke, internationaal vernieuwende kennis is van belang voor het bedrijfsleven in de noordelijke regio en draagt bij aan de internationale concurrentiekracht van Nederland. Nauwe samenwerking met organisaties, bedrijven en (inter)nationale netwerken, gebaseerd op een scherp economisch profiel, is een voorwaarde voor het versterken van onze kennispositie en het realiseren van economische groei.

Missie

Het Akkoord van Groningen wil de bijzondere positie van de stad Groningen als internationaal kennisknooppunt en centrum van innovatie uitbreiden en versterken. Wij willen samen met strategische externe partners de krachten bundelen om excellentie te bevorderen.

Om ons zo duidelijk mogelijk te positioneren hebben wij twee speerpunten geformuleerd: Energie en Healthy Ageing. Met dit scherpe kennisprofiel, gebaseerd op de kansrijke (additionele) kennissectoren in de stad en regio, willen wij vooral op de terreinen van energie en gezondheid een betekenisvolle bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, een stijging van het aantal hoogwaardige arbeidsplaatsen realiseren en een onderscheidende, concurrerende regio zijn in een mondiaal speelveld.

 

Meer weten? Lees hier de strategische agenda van het akkoord.