Onderzoek Groningen | Healthy ageing en een duurzame samenleving

Onderzoek

Onderzoek

Kennis is het antwoord op de grote uitdagingen van onze tijd en de belangrijkste motor van onze economie. Wetenschap dient de maatschappij. Topinstituten op de Campus doen uitmuntend fundamenteel én toegepast onderzoek naar maatschappelijk relevante thema’s als gezond ouder worden (healthy ageing), energie en een duurzame samenleving (sustainable society). Interactie met het (lokale) bedrijfsleven binnen deze instituten en proeftuinen is een belangrijke pijler.