Campus Groningen: innovatiemotor van Noord-Nederland!

Campus Groningen

Campus Groningen

Campus Groningen: innovatiemotor van Noord-Nederland

Ooit waren het twee losse ‘campussen’; de Healthy Ageing Campus bij het UMCG en de Zernike Campus op het Zernikecomplex. Maar inmiddels hebben beiden hun krachten gebundeld tot één campus: Campus Groningen. Dit zorgt direct wereldwijd tot hoge scores. Nu is de Campus Groningen de innovatiemotor van Noord-Nederland. Als kloppend hart van een regio vol kansen, een uitgebreid netwerk binnen en buiten Nederland.

Campus Groningen staat bijna synoniem voor samenwerking. Maar dan wél met een regionaal karakter. Eigenlijk doen we wat we hier altijd al deden: actieve netwerken vormen die gekoppeld zijn aan een down-to-earth mentaliteit en ondernemende houding. Die unieke combinatie zorgt voor sociale én economische impact. Het is die onderlinge verbinding die ervoor zorgt dat iedereen optimaal profiteert van haar aanwezigheid op de Campus.

Campus Groningen is een sterke plek om te vestigen. Hier vind je een koppeling van ontwikkelingsruimte aan toegang tot grensverleggende onderzoekers, toponderwijs, het talent van de toekomst, innovatief bedrijfsleven, state-of-the-art faciliteiten en toegankelijke financieringsinstrumenten. En door de goede connecties met de regio en daarbuiten vinden innovaties die op Campus Groningen zijn ontstaan snel de weg naar de markt.