Symposium Meaningful Music in Health Care › City of Talent

Symposium Meaningful Music in Health Care

Symposium Meaningful Music in Health Care

Symposium Meaningful Music in Health Care

vr, 8 december 2017
09:30 uur tot 18:00 uur

Op 8 december vindt het symposium Meaningful Music in Health Care plaats bij het Prins Claus Conservatorium, onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen.

Live muziek in het ziekenhuis
Met het symposium Meaningful Music in Health Care (MiMiC) sluiten het lectoraat Lifelong Learning in Music van de Hanzehogeschool Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) een tweejarig gezamenlijk onderzoek naar de impact van live muziek voor kwetsbare chirurgische patiënten af. In dit onderzoek werkten musici interactief met patiënten tijdens hun ziekenhuisopname en waar mogelijk ook samen met hun verpleegkundigen. Integratie van live muziek in de zorg biedt een nieuw perspectief op pijnbestrijding en welbevinden na operaties. De muziekpraktijk van MiMiC kan daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan toekomstige behandeling en het herstelproces van met name oudere chirurgische patiënten.

Tijdens het symposium kunnen bezoekers kennis maken met deze nieuwe muziekpraktijk en demonstraties volgen van de training voor musici en studenten over het werken met ziekenhuispatiënten op basis van persoonsgericht musiceren. Ook vindt de première plaats van de documentaire ‘Resonans’ die tijdens het onderzoek in het UMCG gemaakt is. Het symposium is gericht op werknemers uit de medische sector, de zorgsector, uit de muziekpraktijk en de wereld van de muziekeducatie. Ook studenten uit deze studierichtingen zijn van harte welkom.

Betrokken onderzoekers
Universitair Medisch Centrum Groningen:
Prof. Erik Heineman MD PhD, hoofd Chirurgie, Barbara van Leeuwen MD PhD, chirurg – oncoloog,
drs. Hanneke van der Wal MSc, verpleegkundig onderzoeker

Kenniscentrum Kunst & Samenleving, Hanzehogeschool Groningen:
Prof. Rineke Smilde PhD, lector Lifelong Learning in Music; Karolien Dons MA, docent-onderzoeker Prins Claus Conservatorium en promovenda Guildhall School of Music & Drama (Londen); Krista Pyykönen M.Mus en MMusEd, docent-onderzoeker Prins Claus Conservatorium en promovenda University of Music and Performing Arts (Wenen)

Praktische informatie
symposium Meaningful Music in Health Care
datum: vrijdag 8 december 2017
tijd: 09.30-18.00 uur
locatie: Prins Claus Conservatorium, Hanzehogeschool Groningen
adres: Meeuwerderweg 1, 9424 EM Groningen
kosten: € 50,- / studenten € 25,-, incl. lunch en drankjes

aanmelden symposium
 

 

meer informatie: www.hanze.nl/mimic