ONDERBUIK - NIEUW LICHT OP REDELIJKHEID › City of Talent

ONDERBUIK - NIEUW LICHT OP REDELIJKHEID

ONDERBUIK - NIEUW LICHT OP REDELIJKHEID

ONDERBUIK - NIEUW LICHT OP REDELIJKHEID

do, 30 november 2017
20:00 uur tot 21:30 uur

Coen Simon ontvangt in de serie Nieuw Licht schrijfster en psychologe Marte Kaan die in haar essay Onderbuik. Nieuw Licht op redelijkheid aan de hand van psychoanalyticus en filosoof Erich Fromm laat zien dat ook onderbuikgevoelens ertoe doen. Van jongsafaan wordt ons geleerd om de onderbuik te onderdrukken, maar volgens Marte Kaan zouden we de onderbuik serieus moeten nemen. Coreferent is de Vlaamse filosoof en schrijver Marc De Kesel

Wees toch eens redelijk! Die oproep is een erfenis van het verlichtingsdenken, waarin geloof en bijgeloof plaatsmaakten voor redelijkheid. In een wereld zonder God zou de rede onze redding zijn.

 ‘De mens is slechts in staat tot objectief, redelijk oordelen, als hij ootmoed heeft geleerd, als hij zichzelf heeft bevrijd van zijn infantiele droombeelden van alwetendheid en almacht,’ schreef de psychoanalyticus Erich Fromm (1900-1980) in Liefhebben, een kunst, een kunde.  Volgens hem kun je pas liefhebben als je het vermogen tot redelijkheid hebt ontwikkeld.

Schrijfster en psychologe Marte Kaan ziet tijdens haar therapeutische sessies dat redelijkheid ons steeds meer ontglipt naarmate we sterker naar redelijkheid verlangen. Aan de hand van Erich Fromm laat Kaan zien dat een redelijk mens vooral ook emotioneel vaardig moet zijn. Wie schijnbaar overtrokken, ongepaste en schaamtevolle gevoelens serieus neemt, leert dat de onderbuik recht van spreken heeft.

 

Tickets te koop op: http://sggroningen.nl/nl/evenement/onderbuik-nieuw-licht-op-redelijkheid