JE BREIN DE BAAS › City of Talent

JE BREIN DE BAAS

JE BREIN DE BAAS

JE BREIN DE BAAS

wo, 29 november 2017
20:00 uur tot 21:30 uur
Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Onderzoek heeft aangetoond dat onbewuste processen in ons brein een grote invloed kunnen hebben op ons gedrag. Van de weeromstuit zijn veel wetenschappers de rol van bewust denken gaan bagatelliseren: het heeft volgens hen slechts een gering effect op ons doen en laten. Dat betekent dat er van een vrije wil ook geen sprake kan zijn. Neuropsycholoog André Aleman neemt het in zijn splinternieuwe boek Je brein de baas op voor het bewuste denken. Hij laat aan de hand van de nieuwste inzichten uit de hersenwetenschap zien dat het menselijk bewustzijn wel degelijk ons gedrag stuurt. Wat je doet en wie je bent, heeft veel te maken met wat je denkt en wilt. Sterker nog, we kunnen bewust ons eigen denken en doen beïnvloeden om onze doelen te bereiken. Hoewel onbewuste processen zeker een rol spelen, laat hij zien dat bewust denken onbewuste processen in goede banen kan leiden. Mindfulness en spiritualiteit kunnen daarbij behulpzaam zijn. Het feit dat ons brein ‘bezield’ is, maakt ons uniek.

Experimenteel psycholoog Jacob Jolij plaatst kritische kanttekeningen bij Alemans betoog.

Dit programma wordt in samenwerking met Van der Velde Boeken georganiseerd.
Na afloop is het nieuwe boek te koop in de stand van Van der Velde Boeken en zal André Aleman signeren.

 

Tickets: 

€ 4,- / € 2,- SG-kortingspas / studenten gratis