Congres Circulaire Economie › City of Talent

Congres Circulaire Economie

Congres Circulaire Economie

Congres Circulaire Economie

do, 5 oktober 2017
09:00 uur tot 20:00 uur
Oosterwolde en diverse werklocaties

Bedrijven, overheden en kennisinstellingen werken in Noord-Nederland samen aan een economie die grondstoffen zoveel mogelijk in de kringloop houdt. Vol enthousiasme geven alle partijen – steeds concreter – vorm aan een circulaire economie. De aanpak, in combinatie met de behaalde resultaten, willen de initiatiefnemers graag delen met de rest van de wereld.

Circulair ondernemerschap in de praktijk

Ontdek op 5 oktober de praktische vormgeving van inspirerend, circulair ondernemerschap. Tijdens het Congres Circulaire Economie staat de status anno 2017 centraal en staan we, aan de hand van verschillende thema’s, stil bij de te nemen stappen om circulaire economie te borgen. Deze onderwerpen hebben een eigen focus en één rode draad; circulair ondernemerschap in de praktijk. 

Dagprogramma

09:00 uur

Ontvangst
Ontvangst en registratie op het Circulair Plein vol Ontmoetingen. 

10:00 uur

Start
Opening congres met verschillende sprekers waaronder Willem Ferwerda en een keynote speaker die we later bekendmaken...

11:45 uur

Transfer
Vertrek naar de bussen.
Aansluitend gaan we op pad! Een bustour brengt u naar een inspirerende locatie waar 'ontwikkeling' en 'toepassing' centraal staan. We trakteren u op praktische tips, bruikbare aanknopingspunten en concrete acties. Ook Zernike Campus is een van de werklocaties die u kunt bezoeken.

15:45 uur

Pauze
Terug in Oosterwolde. Hapjes en drankjes op het Circulaire Plein vol Ontmoetingen. 

16:55 uur

Spreker
Lezing van onder andere:
- André Kuipers, astronaut met twee ruimtemissies op zijn naam
- Wiebe Draijer, topman bij de Rabobank over zijn visie over circulaire economie voor de ontwikkeling van de Nederlandse economie.

18:15 uur

Informeel programma
Drinks, bites en diverse optredens waaronder Elske DeWall op het Circulair Plein vol Ontmoetingen. 

20:00 uur

Verwacht eind
Einde congres, geïnspireerd op weg naar huis. 

Bezoek Zernike Campus!

Tijdens deze dag kunt u dus ook Zernike Campus bezoeken als werklocatie. Het thema is hier duurzame energie.

Op de Zernike Campus staan kennis en ondernemerschap in Noord-Nederland centraal op het gebied van duurzame energie, groene chemie en bio-economie (biobased economy). Zernike Campus Groningen is een levendige, ambitieuze omgeving voor onderzoek en innovatie, dé plek waar bedrijfsleven en kennisinstellingen samenkomen. Deze kennis zetten zij effectief om in concrete producten en diensten. Bij de ontwikkeling van de Campus werken diverse onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid samen. 
Het werkbezoek naar de Zernike Campus is nog in ontwikkeling en zal verschillende aspecten van het innovatie ecosysteem belichten, denk aan:

  • ZAP, de Zernike Advanced Processing facility,
  • Entrance, de Energy Transition Centre,
  • CCC, Carbohydrate Competence Centre,
  • Bio-economy innovation Centre with a company as Avebe (potato starch- & proteins)
  • BERNN, Biobased Region Northern Netherlands,
  • De MKB cooperative voor Biobased Economy
  • BioBrug
  • Kleine innovatieve bedrijven op de Campus, etc.

Er wordt een programma samengesteld met bezoeken aan energie transitie organisaties en organisaties rond groene grondstoffen.

Zernike Campus
Zernike Campus

Initiatiefnemers

Het Congres Circulaire Economie is een initiatief van de Vereniging Circulair Friesland, provincies Drenthe, Groningen en Fryslân. Centraal binnen deze drie provincies ligt Oosterwolde. Hier ligt een uniek ecologisch werklandschap; het Ecomunitypark. De ruimtelijke kwaliteit biedt een hoogwaardige werk- en congresomgeving die bijdraagt aan welzijn en de inzetbaarheid van mensen. Oók als ze congresseren. Wees welkom in onze congreslocatie omgeven door een ecologisch werklandschap!